เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
30109   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองช่าง

ว่าที่ร้อยตรีอิสระ หัตถสงเคราะห์
ผอ.กองช่าง
084-5102-937
นายมงคล ชมสีบาย
ผช.นายช่างโยธา
096-4926-451
นายสังคม เหรียญทอง
ผช.จพง.ประปา
082-1238-182
นายพิริยะ พลบูรณ์
ผช.ช่างไฟฟ้า
090-351-3477
นายมงคล ศรีโคตรอัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
093-3329-904
นายอุดม พลบูรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
062-0416-860
นายวพิชญ์ โคตรเพชร
พนักงานทั่วไป
0969088275