เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
30111   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
09/10/3109 : รายงานประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 5
14/10/3107 : แจ้งเวียนซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินของ ทต.กุดดู่ 188
24/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 20
16/04/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17
16/04/2566 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22
27/01/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 52
04/01/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปี 2566 34
19/12/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 39
08/12/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 26
08/12/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็ปไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 32
15/11/2565 : การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 21
21/10/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผนการจดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28
06/10/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31
03/10/2565 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 48
27/07/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 53
15/05/2565 : ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 187
27/04/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 125
26/04/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี 117
08/04/2565 : ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 89
28/01/2565 : แจ้งยอกการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Mobile Banking 122
18/01/2565 : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 146
27/12/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 125
08/12/2564 : ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ 5494
29/11/2564 : แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 128
15/10/2564 : ประกาศรายงานรับจริง-จ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2564 154
04/10/2564 : งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 206
04/10/2564 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 193
10/08/2564 : ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 225
03/08/2564 : ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู คสล. ระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 136
23/07/2564 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 176
21/07/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 92
14/07/2564 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู คสล. ระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 238
01/07/2564 : ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 152
19/04/2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ง 109
04/02/2564 : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ 81
04/02/2564 : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ 117
04/02/2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่และนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ 77
22/01/2564 : ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 92
21/01/2564 : ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2939


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1