เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
27223   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองคลัง

นางสาวพิสมัย สุขขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
นางสาวนิจจารีย์ วอทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
095-601-4580
นางอัญชลี เพ็ญศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
080-738-2034
นายปุรเชษฐ์ นามฮาด
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
092-806-5698
นางสาวนุชรี ศรีซุย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
083-3579-541
นายทรงวุฒิ มาสุข
ผช.จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน
084-4278-976
นางสาวอมรพันธ์ ศรีกัณหา
พนง.จ้างเหมาบริการ
088-0374-530