เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
32091   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

17/04/2024 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๔๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 : จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 424-65-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) ขนาด 5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ นมปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง นมปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2024 : จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่ากุดดู่ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม มีพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 เซนติเมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525
15/03/2024 : จ้างตามโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำทางทิศใต้ ถนนโพธ์ทอง 2 งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดปากกว้างภายใน 40 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 83 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2024 : จ้างทำตามโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำจากบ้านนายพีระพงษ์ โหราจันทร์ ถึง บ้านนายอาร์ม กรมทำมา งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดปากกว้างภายใน 40 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 37 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ หมายเลขครุภัณฑ์ 430-622-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ Stihl หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๐-๖๒-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/02/2024 : จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one) และเครื่องพิมพ์ multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2024 : ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2024 : จ้างดำเนินการเช็คระยะ 80,000 กม. และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กจ 1812 นภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2024 : จ้างจ้างซ่อมแซมรถไถแทรคเตอร์คูโบต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 026-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2024 : จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง