เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
27226   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

24/03/2023 : ซื้อโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 : จ้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 : จ้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลกุดดู่ (บริเวณสระวัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2023 : โครงปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โนนจำปา)
07/03/2023 : ซื้อปั้มน้ำขนาด ๓ แรง ไฟ ๒ สาย ๒๒๐v โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ โครงการบุญเผวสเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : ซื้อเสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า,เสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อแผ่นพับ-โบวชัวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : จ้างถ่ายเอกสารหน้าปกเคลือบฟิล์มปกพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : ซื้อหมึก Canon GI-790 (BK,C,M,Y) หมึก Canon 325 For LBP6000/6030 หมึก Pantum PC-210EV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 : ซื้อเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 : ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 : ซื้อเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2023 : ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 : ซื้อสารกรองน้ำ ไพโรลไซต์ ขนาด ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี Pantum CM2200FDE,เครื่องปริ้นเตอร์ Pantum M6800FDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2022 : จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะพร้อมโครงไม้ขนาด 200x100 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง