เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
27226   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองการศึกษา

- ว่าง -
ผอ. กองการศึกษา
นายอโนพันฐ์ จิตจำ
นักวิชาการศึกษา
นางสุจิตรา ชมสีบาย
ผช. นักวิชาการศึกษา
095-1554-421
นางสาวกรุงแก้ว ชมภูโคตร
ครู ค.ศ.2
086-2268-909
นางรัตนาภรณ์ บุญสิม
ครู ค.ศ.1
062-1194-798
นางประนอม ผาโคตร
ครู ค.ศ.1
095-5279-115
ผู้ดูแลเด็ก
098-5960-797
นางสาวทิพย์สุดา สุวรรณสุขา
ผู้ดูแลเด็ก
093-7797551
นางสาวธนัชพร มาสุข
ผู้ดูแลเด็ก
061-6236760