เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
32091   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองการศึกษา

นางวงเดือน อาริยะจารย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวปราณปรีญา ป้องซ้าย
นักวิชาการศึกษา
นางสุจิตรา ทัพลา
ผช. นักวิชาการศึกษา
090-2233-3753
นางสาวกรุงแก้ว ชมภูโคตร
ครู ค.ศ.2
086-2268-909
นางรัตนาภรณ์ บุญสิม
ครู ค.ศ.1
062-1194-798
นางประนอม ผาโคตร
ครู ค.ศ.1
095-5279-115
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพย์สุดา สุวรรณสุขา
ผู้ดูแลเด็ก
093-7797551
นางสาวธนัชพร มาสุข
ผู้ดูแลเด็ก
061-6236760