เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
30637   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพิสมัย สุขขา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดดู่
098-4945589
นางศิริพร พลบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
0910653806
นางสาวพิสมัย สุขขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
0984954589
นางวงเดือน อาริยะจารย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางเขมมิกา จงเกิด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0898116934
นางศิริพร พลบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง