เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
27224   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
23/05/2566 : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23/02/2566 : แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
21/02/2566 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
06/02/2566 : ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จ.หนองบัวลำภู
27/01/2566 : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27/01/2566 : ระกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566
11/01/2566 : ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2566
04/01/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปี 2566
25/11/2565 : เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
23/11/2565 : สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue)
23/11/2565 : การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
15/11/2565 : การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
21/10/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง แผนการจดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
06/10/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01/09/2565 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
15/08/2565 : ประกาศรับสมัครกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู (อำเภอโนนสัง)
27/07/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
08/07/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565
08/07/2565 : แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
07/07/2565 : ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>