เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
27225   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

สมาชิกสภา

นายสุชิน ดีเจริญ
ประธานสภาเทศบาล
นายจรินทร์ สนองผัน
รองประธานสภาเทศบาล
083-3350-734
นางอุบล พลบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
090-8619701
นายสุดตา สุวรรณสุขา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
082-0969375
นายอภิศักดิ์ ขาวเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
061-5152-652
นายพีระพงษ์ โหราจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
080-916 1055
นายสวัสดิ์ เทาบุตรสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
089-4205-193
นายฐิติพงษ์ พลบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
087-8601-900
นายคำปุ่น ศรีวิชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
082-0652-342
นางรัตติยา มาสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
063-0018-193
นายบัวพันธ์ วงศ์อนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
081-2964-081
นางพัทธ์ธีรา บุญกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
061-0656-379