เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
32091   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

สมาชิกสภา

นายสุชิน ดีเจริญ
ประธานสภาเทศบาล
นายจรินทร์ สนองผัน
รองประธานสภาเทศบาล
083-3350-734
นางอุบล พลบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
090-8619701
นายสุดตา สุวรรณสุขา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
082-0969375
นายอภิศักดิ์ ขาวเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
061-5152-652
นายพีระพงษ์ โหราจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
080-916 1055
นายสวัสดิ์ เทาบุตรสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
089-4205-193
นายฐิติพงษ์ พลบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
087-8601-900
นายคำปุ่น ศรีวิชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
082-0652-342
นางรัตติยา มาสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
063-0018-193
นายบัวพันธ์ วงศ์อนุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
081-2964-081
นางพัทธ์ธีรา บุญกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่
061-0656-379