เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
27227   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

คณะผู้บริหาร

นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
061-1304-387
นายโชคชัย อุตรศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
083-3433-143
นางมลิวรรณ เฟื้อยศรีบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
081-7395-223
นายสมมาตร ห่อศรี
เลขานายกเทศมนตรี
092-4428-161
นายบุญเลี้ยง สมปู่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
094-6643-547