เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
32092   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

คณะผู้บริหาร

นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
0610304387
นายโชคชัย อุตรศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
083-3433-143
นางมลิวรรณ เฟื้อยศรีบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
081-7395-223
นายสมมาตร ห่อศรี
เลขานายกเทศมนตรี
092-4428-161