เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
31466   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แจ้งระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และกำหนดการเปิดใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของ ทต.กุดดู่    277k
คำสั่งให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติ    3.61M
คำสั่ง แก้ไข การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดดู่ (ครั้งที่ 2)    846.8k
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ. ความผิดทางละเมิด    118.24k
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง    148.16k
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ    200.69k
คู่มือด้านธุรการ    479.77k
คู่มือด้านภาษี (แก้ชื่อ)    80.78k
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี    1.72M
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น    118.24k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1