เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
30637   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสว่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ 

ลงข่าว: 26/10/2564    5   3817