เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu-sub.go.th
นายสุนทร  มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
32090   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือการบริการงานทะเบียนราษฎร    8.69M
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    NAN
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    529.71k
แจ้งระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และกำหนดการเปิดใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของ ทต.กุดดู่    277k
คำสั่งให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติ    3.61M
คำสั่ง แก้ไข การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดดู่ (ครั้งที่ 2)    846.8k
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล    416.46k
ผลการเลื่อขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง รอบ 1 ต.ค. 64    1.01M
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565    457.54k
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    9.92M
รายงานการประชุมสภาเทศบาล    800.71k
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลกุดดู่    499.89k
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์    265.25k
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    340.12k
คู่มือร้องเรียน-ร้องทุกข์    102.29k
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ. ความผิดทางละเมิด    118.24k
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง    148.16k
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ    200.69k
คู่มือด้านธุรการ    479.77k
คู่มือด้านภาษี (แก้ชื่อ)    80.78k
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี    1.72M
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น    118.24k
ความรู้ด้านภาษี    101.95k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1